Fixná protetika

 

Inley nepriama (zhotovená v laboratóriu na modele,náhradný kov)
Inley koreňová (modelácia v ambulancii )
Liata plášťová korunka ( DK + NK )
Korunka živicová Biodent K + B Plus
Korunka fazetovaná Biodent K + B Plus (náhrada C+B)
Fazetovaný člen Biodent K + B Plus
Fazetovaná korunka Licupast Plus (špeciálna živica)
Fazetovaný člen Licupast Plus (špeciálna živica)
Korunka atraumaticka Licupast Plus (špeciálna živica)
Atraumaticky člen Licupast Plus (špeciálna živica)
Korunka alebo ochranný mostík zo živice do 24 hodín
Sklenený pilier 2X-29
Zásuvný spoj teleskopický
Bieliaca fólia
Ochranná fólia pre športovcov
Dolderov, Gilmorov strmeň
Kovokeramická korunka
Kovokeramický fazetovaný člen

 

Snímacia protetika

Celková snímateľná náhrada horná a dolná (Selectaplus)
Čiastočne snímateľná náhrada do 6 zubov ( kotvové prvky sa pripočitávajú )
Čiastočne snímateľná náhrada 7 a viac zubov ( kotvové prvky sa pripočitávajú )
Čiastočná imediátna náhrada
Totálna inmediatná náhrada
Rozšírenie zubnej náhrady ( kotvové prvky sa pripočitávajú )
Rebazácia celkovej náhrady
Náhrada vypadnutého zuba v protéze
Oprava prasknutej alebo zlomenej snímateľnej náhrady
Doplnenie a rozšírenie náhrady
Liaty výstužny strmeň zanorený do živice

Spona trojramenná kombinovaná ( stabilizačné rameno a oklúžny trň liaty, retenčné rameno z drôtu )
Spona dvojramenná kombinovaná ( stabilizačné rameno liate,retenčné rameno z drôtu )
Spona trojramenná celoliata
Individuálna lyžica na odliatie funkčného modelu opakovane

Liata platňa pre celkovú náhradu
Horná alebo dolná platňová konštrukcia pre čiastočnú snímateľnú náhradu
Medzerník
Liata mriežka - totálne a parciálne náhrady horné
FLEXITE - Dentálne náhrady bez kovových spôn z termoplastických materiálov bez monomérov

 
© VIDentia s.r.o. stomatologické laboratórium, Pajorova 10, 040 01 Košice