VI DENTIA s.r.o. stomatologické laboratórium, Pajorva 10, 040 01 Košice


V našom laboratóriu nás nájdete každý pracovný deň medzi 8:00 a 16:00.

 

© VIDentia s.r.o. stomatologické laboratórium, Pajorova 10, 040 01 Košice